A A A

Legenda

 

Bardzo niski odsetek – bardzo mało interwencji medycznych w danej dziedzinie, statystyki szpitala najbardziej zbliżają się do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia.
 
Niski odsetek – mało interwencji medycznych, szpital wyróżnia się na tle innych placówek w Polsce.
 
Średni odsetek– statystyki szpitala w danej dziedzinie zbliżają się do średniej krajowej.
 
Wysoki odsetek –  dużo interwencji medycznych.
 
Bardzo wysoki odsetek – bardzo wysoki wskaźnik interewencji medycznych
 

 

Szukaj

Wesprzyj nas!