A A A

Urlop ojcowski

 

Przepisy zapewniają każdemu tacie 2 tygodnie tzw. urlopu ojcowskiego. Przysługuje on mężczyznom, którzy pozostają w stosunku pracy. Urlop ten przysługuje niezależnie od urlopu macierzyńskiego, na którym przebywa mama dziecka.

Można go więc wykorzystać równocześnie z mamą, np. tuż po porodzie, aby zająć się partnerką i noworodkiem.

Od stycznia 2016 ojcowie mają 2 lata na skorzystanie z przysługujących tylko im 2 tygodni urlopu. Dodatkowo, będą mogli podzielić go na 2 części i skorzystać z nich w dowolnie wybranym przez siebie momencie.

Niewykorzystany – przepada. Pracodawca nie może odmówić jego udzielenia. Tacie przysługują także 2 dni tzw. urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia się dziecka.

 

Dowiedz się więcej o urlopie wychowawczym!

Zapraszamy również do przeczytania artykułu ojciec - mężczyzna w nowej roli!

 
 
Przedruk, kopiowanie, skaracanie i wykorzystywanie tekstów (w całości lub ich fragmentów) wymaga pismenej zgody Fundacji


 

Szukaj

Wesprzyj nas!