A A A

Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej

Tzw. Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej jest to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r., określający standard organizacyjny opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (szpitale położnicze, przychodnie podstawowej opieki zdrowtnej) udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołopordowej.


Wszystkie placówki w Polsce świadczące opiekę okołoporodową są zobowiązane pracować zgodnie z zapisami zawartymi w Standardzie. 

 

Najważniejsze postanowienia Standardu:


Ciąża

W Standardzie określony jest zakres świadczeń profilaktycznych, badań diagnostycznych i konsultacji medycznych w ciąży, oraz okres, w jakim powinny być wykonywane. Ciążę możesz prowadzić u lekarza-ginekologa, ale także (o czym niewiele osób wie)   u  położnej.

 

Twoje prawa jako pacjentki

Standard dają możliwość wyboru miejsca do porodu - możesz zatem rodzić w szpitalu, z wybraną przez Ciebie osobą lub sama, ale możesz także zdecydować się na poród w domu. Personel medyczny jest zobowiązany do poszanowania Twojej intymności i godności. Masz także prawo do pełnej i wyczerpującej informacji na temat stanu zdrowia Twojego i dziecka.

 

Może Ci towarzyszyć bliska osoba
W czasie porodu może towarzyszyć Ci bliska osoba – mąż, partner lub inna wskazana przez Ciebie osoba, np. mama lub przyjaciółka. Szpital nie może domagać się opłat za pobyt bliskiej osoby przekraczających rzeczywiste koszty realizacji tego prawa.

 

 

Plan porodu

W trakcie ciąży możesz ustalić z osobą sprawującą opiekę (położną lub lekarzem) plan opieki prenatalnej, w tym również plan porodu (więcej o planie porodu)

 

Indywidualne podejście
Każda interwencja w przebieg porodu (przyspieszanie porodu, nacięcie krocza itp.) musi być uzasadniona indywidualną sytuacją Twoją i Twojego dziecka, a także względami medycznymi.

 

Możesz rodzić aktywnie
Możesz swobodnie poruszać się w czasie całego porodu, stosować niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego (ciepła woda, masaż), korzystać z pomocnych sprzętów – piłki, drabinek. Możesz również pić. W czasie parcia personel ma za zadanie pomóc Ci w przyjęciu jak najbardziej dogodnej pozycji do parcia, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wertykalnych (pionowych).

 

Pierwszy kontakt z dzieckiem
Personel powinien umożliwić Ci pierwszy kontakt z dzieckiem tuż po porodzie „skóra do skóry” na co najmniej 2 godziny. Może być przerwany tylko w sytuacji, gdy Tobie lub dziecku potrzebna jest pomoc medyczna. W tym czasie personel ma za zadanie pomóc Ci w prawidłowym przystawieniu dziecka do piersi. Wstępne badanie dziecka (wg. skali Apgar) może odbywać się kiedy maluch leży na brzuchu mamy. Bardziej szczegółowe badanie dziecka powinno być wykonane w ciągu 12 godzin od porodu przez neonatologa lub pediatrę.

 

Pomoc w karmieniu w pierwszych dniach po porodzie

Personel jest zobowiązany do dostarczenia Ci wyczerpujących informacji na temat karmienia piersią i przeprowadzenia instruktażu w zakresie prawidłowego przystawienia do piersi. Personel nie może podawać wody, wody z glukozą czy sztucznego mleka dziecku, które jest karmione piersią.

 

 

 

Opieka w połogu
Po powrocie do domu masz prawo do co najmniej 4 wizyt położnej podstawowej opieki zdrowotnej. W trakcie wizyty położna oceni stan zdrowia Twój i Twojego dziecka, udzieli rad i wskazówek na temat pielęgnacji oraz karmienia piersią.


Więcej o Standardzie znjadziesz na stonie www.rodzicpoludzku.p

 

Dowiedz się więcej o becikowym!

 

 

Przedruk, kopiowanie, skaracanie i wykorzystywanie tekstów (w całości lub ich fragmentów) wymaga pismenej zgody Fundacji.

 

 

Szukaj

Wesprzyj nas!