A A A

Kalendarz badań kontrolnych

Kalendarz badań kontrolnych, świadczeń profilaktycznych i badań diagnostycznych w ciąży fizjologicznej wg standardu opieki okołoporodowej.

 

Wykaz zalecanych świadczeń profilaktycznych, badań diagnostycznych i konsultacji medycznych wykonywanych w przypadku ciąży fizjologicznej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (tzw. Standardy Opieki Okołoporodowej) (Dz. U. poz.1100).

 

Jeżeli stwierdzono u Ciebie jakieś nieprawidłowości w przebiegu ciąży, powinnaś zostać skierowana na konsultację do specjalisty ginekologa-położnika i na odpowiednie badania.

 

Poniżej przedstawiamy pokrótce, jak, wg tego dokumentu, powinna wyglądać opieka w ciąży.

 

do 10 tyg. ciąży:

 • wizyta u lekarza lub położnej - w trakcie wizyty, oprócz standardowego wywiadu i badania ginekologicznego, powinnaś otrzymać informację o możliwości wykonania badań w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie. Jeśli prowadzisz ciążę u położnej, powinnaś również odbyć konsultację u ginekologa.

 • powinnaś otrzymać skierowanie na następujące badania:

  • Grupa krwi i Rh.

  • Przeciwciała odpornościowe.

  • Morfologia krwi.

  • Badanie ogólne moczu.

  • Badanie cytologiczne.

  • Badanie czystości pochwy.

  • Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo.

  • VDRL.

  • Badanie HIV i HCV.

  • Badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM) i różyczki

  • a także zgłosić się do stomatologa.

 

11-14 tydzień ciąży:

 • wizyta kontrolna u lekarza lub położnej

 • powinnaś otrzymać skierowania na następujące badania:

  • Badanie ultrasonograficzne.

  • Badanie ogólne moczu.

  • Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży.

 

15-20 tydzień ciąży:

 • wizyta kontrolna u lekarza lub położnej

 • powinnaś otrzymać skierowania na następujące badania:

  • Morfologia krwi.

  • Badanie ogólne moczu.

  • Badanie czystości pochwy.

  • Badanie cytologiczne, jeśli nie było wykonane wcześniej.

 

21-26 tydzień ciąży:

 • wizyta kontrolna u lekarza lub położnej – osoba sprawująca opiekę powinna skierować Cię do położnej

 • podstawowej opieki zdrowotnej (położnej środowiskowo-rodzinnej), a także do szkoły rodzenia;

 • powinnaś otrzymać skierowania na następujące badania:

  • Badanie stężenia glukozy we krwi po doustnym podaniu 75g glukozy (w 24-28 tyg. ciąży) – dwukrotne oznaczenie stężenia glukozy: przed podaniem glukozy (na czczo) oraz po 2 godz. od podania glukozy.

  • Badanie ultrasonograficzne.

  • Badanie ogólne moczu.

  • Przeciwciała anty-Rh u kobiet z Rh (-).

  • U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze – badanie w kierunku toksoplazmozy.

  • Badanie cytologiczne, jeśli nie było wykonane wcześniej.

 

27-32 tydzień ciąży:

 • wizyta kontrolna u lekarza lub położnej

 • powinnaś otrzymać skierowania na następujące badania:

  • Morfologia krwi.

  • Badanie ogólne moczu.

  • Przeciwciała odpornościowe.

  • Badanie ultrasonograficzne.

  • W przypadku występowania wskazań – podanie globuliny anty-D (28-30 tydz. ciąży).

  • Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży.

 

33-37 tydzień ciąży:

 • wizyta kontrolna u lekarza lub położnej; jeśli prowadzisz ciążę u położnej, powinnaś również dodatkowo

 • odbyć konsultację u ginekologa.

 • powinnaś otrzymać skierowanie na badania:

  • Morfologia krwi.

  • Badanie ogólne moczu.

  • Badanie czystości pochwy.

  • Antygen HBs.

  • Badanie w kierunku HIV.

  • Posiew z przedsionka pochwy i okolic odbytu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących.

  • W grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia: VDRL, HCV.

  • Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży.

 

38-39 tydzień ciąży:

 • Wizyta kontrolna u lekarza lub położnej; jeśli prowadzisz ciążę u położnej, powinnaś również dodatkowo odbyć konsultację u ginekologa.

 • Powinnaś otrzymać skierowanie na badania:

  • Badanie ogólne moczu.

  • Morfologia krwi.

 

Po 40 tyg. ciąży powinnaś zgłaszać się do lekarza lub położnej co 2-3 dni na badanie KTG i USG (jeden raz).

 

Gdy minie 41 tydzień ciąży, zostaniesz skierowana do szpitala.

 

 

Pobierz PDF z kalendarzem wizyt kontrolnych!

 

Dowiedz się, co powinien zawierać plan porodu!

 
 

 

 

Szukaj

Wesprzyj nas!