A A A

Formalności przed porodem

FORMALNOŚCI PRZED PORODEM

W chwili, gdy dowiadujesz się, że będziesz miała dziecko, zapewne odczuwasz różne emocje, jesteś trochę oszołomiona. Postaraj się jednak nie zapominać o sprawach, które trzeba załatwić w urzędach i których nie należy zaniedbać. Są one istotne ze względu na zabezpieczenie praw zarówno Twoich , jak i dziecka, które za parę miesięcy przyjdzie na świat.

 

WIZYTA U LEKARZA LUB POŁOŻNEJ

 

Twój test ciążowy okazał się pozytywny? Nie zwlekaj z wizytą u lekarza ginekologa lub położnej, która również jest uprawniona do prowadzenia ciąży fizjologicznej.
Pierwsze badanie płodu powinno zostać zrobione przed upływem 2-go miesiąca ciąży. Jeśli po urodzeniu dziecka będziesz się ubiegać o jednorazową zapomogę związaną z urodzeniem dziecka (tzw. becikowe), bedzie Ci potrzebne zaświadczenie potwierdzające, że pozostawałaś pod opieką lekarza lub położnej nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Koniecznie pamietaj o tym juz teraz!

  • Lekarz ginekolog lub położna  założy Ci książeczkę ciążową (tzw. kartę ciąży), do której wpisze m.in. Twoją wagę, grupę krwi, wyniki badań laboratoryjnych etc. Będzie ona stanowiła dla lekarza źródło informacji o Twoim stanie zdrowia, a Tobie będzie przypominała o kolejnej wizycie.

  • Ponadto lekarz lub położna  wyda Ci zaświadczenie potwierdzające ciążę, które potem przedłożysz swojemu pracodawcy.


WAŻNE!
NFZ finansuje także spotkania edukacyjne z położną, które przygotowują do porodu i rodzicielstwa, a odbywają się od 21. (tj. gdy skończy się 5 miesiąc ciąży) do 31 tygodnia ciąży - raz w tygodniu, a po 32 tygodniu ciąży do porodu – dwa razy w tygodniu. Udział w tych spotkaniach jest oczywiście dobrowolny, jednak warto z nich skorzystać, gdyż odbywają się one indywidualnie i można je dostosować do swoich aktualnych potrzeb.

 

  • Aby korzystać z finansowanych przez NFZ świadczeń dot. opieki położnej, konieczne jest złożenie odpowiedniej deklaracji. Dlatego warto o tym pomysleć już na początku ciąży.

  • Twoja położna będzie potem odwiedzała Ciebie i Twoje dziecko w ramach wizyt patronażowych

  • DEKLARACJIA O WYBORZE OSOBY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ:

Taka deklaracja dotyczy nie tylko położnej, ale i lekarza oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Jeśli jesteś ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia, masz prawo wybrać takie osoby. Pamiętaj jednak, iż muszą być one zatrudnione w placówce, która ma podpisany z NFZ kontrakt na świadczenie usług zdrowotnych w danym roku kalendarzowym. Placówka ta może być zarówno publicznym zakładem opieki zdrowotnej, jak również przychodnią lub gabinetem prywatnym (zapytaj o to w rejestracji!).
Przy tym wyborze nie obowiązuje rejonizacja, co oznacza, iż możesz zapisać się do dowolnej placówki służby zdrowia, nie musi to być Twoje miejsce zamieszkania. Co więcej, możesz w jednym miejscu złożyć deklarację wyboru lekarza, a w innym położnej czy pielęgniarki. Nie ma także obowiązku zapisywania całej rodziny do jednego lekarza czy pielęgniarki.
Co do zasady, placówka lub lekarz nie mogą odmówić zapisania pacjenta do POZ. W szczególności nie mogą odmówić przyjęcia deklaracji wyboru od pacjenta ze względu na jego wiek, płeć czy stan zdrowia.
Jedynym powodem, dla którego lekarz, pielęgniarka lub położna mogą odmówić zapisania pacjenta na listę swoich podopiecznych, jest wyczerpanie przez nich limitu zapisów, jakie mogą przyjąć. Limity te ustala NFZ i określają one, jaka może być maksymalna liczba osób objętych opieką jednego lekarza, pielęgniarki lub położnej.
W trakcie roku kalendarzowego masz prawo dwukrotnie dokonać bezpłatnego wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ. Trzeci raz kosztuje 80 zł, chyba że osoba taka musiała dokonać zmiany z przyczyn od niej niezależnych.
Aktualny wzór takiej deklaracji określa zarządzenie nr 42/2007/DŚOZ Prezesa NFZ z dnia 2 lipca 2007 r.


POINFORMOWANIE ZAKŁADU PRACY


Nie ma wymogów formalnych odnośnie tego, jak powinno wyglądać zaświadczenie stwierdzające, że spodziewasz się dziecka, które należy dostarczyć swojemu pracodawcy. Ma ono jedynie potwierdzać fakt ciąży.

  • Jeśli jesteś zatrudniona na umowę o pracę, Kodeks Pracy nie wskazuje terminu, w jakim kobieta powinna przedłożyć pracodawcy takie zaświadczenie. Wskazane jest jednak, aby uczynić to jak najwcześniej, gdyż od tego momentu pracodawca będzie zobligowany do respektowania przywilejów, przysługujących Ci z racji bycia w ciąży (m.in. zakaz pracy w godzinach nocnych, 8-godzinny dzień pracy, zakaz pracy szkodliwej czy ograniczenie pracy przy komputerze do 4 godzin dziennie).

  • Jesteś także chroniona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę, co działa od momentu zajścia w ciążę. Jeśli więc otrzymałaś wypowiedzenie, nie ma ono mocy prawnej. Nawet, jeśli pracodawca nie był poinformowany o ciąży swojej pracownicy, nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę. Także wówczas, gdy pracownica sama złożyła wypowiedzenie, a później dowiedziała się, że jest w ciąży, ma prawo zmienić swoją decyzję w dowolnym dniu wypowiedzenia, a pracodawca ma obowiązek to respektować.

  • Jeśli natomiast jesteś zatrudniona na czas określony, na czas próbny dłuższy nie miesiąc bądź na wykonanie danej pracy, powinnaś dostarczyć pracodawcy zaświadczenie o ciąży przed 3. miesiącem ciąży. Taka umowa bowiem, jeśli uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.


UBEZPIECZENIE

  • Pamiętaj! Państwowa służba zdrowia zapewnia Ci nieodpłatne prowadzenie ciąży, wszystkie badania, oraz poród. Nawet, jeśli nie posiadasz ubezpieczenia, masz prawo do skorzystania ze wszystkich świadczeń, jakie Ci przysługują ze względu na Twój stan zdrowia.  

  • Jeśli decydujesz się na ubezpieczenie prywatne, warto zwrócić uwagę, czy Twoja polisa ma w zakresie swoich świadczeń prowadzenie ciąży (większość dziś ma), a także, czy świadczenia te są dostępne od razu po podpisaniu umowy, czy np. musi upłynąć jakiś czas

 

Tutaj znajdziesz wzory wniosków do pobrania

 

 

Przedruk, kopiowanie, skaracanie i wykorzystywanie tekstów (w całości lub ich fragmentów) wymaga pismenej zgody Fundacji

 

Szukaj

Wesprzyj nas!