A A A

Urlop rodzicielski

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni (w przypadku urodzenia 1 dziecka) oraz 34 tygodni (w przypadku urodzenia 2 lub więcej dzieci).


Rodzice mają aż 21 dni po porodzie na podjęcie decyzji, czy chcą skorzystać z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.


Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, jednorazowo lub maksymalnie w 4 częściach. Rodzice mają czas na wykorzystanie go aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Dodatkowo, do 16 tygodni urlopu rodzicielskiego można wykorzystać w dogodnym dla rodziców czasie, który nie przypada bezpośrednio po poprzedniej części urlopu. To rodzicie dziecka decydują, czy będą chcieli skorzystać z tej opcji, a jeśli tak, to kiedy (np. w czasie adaptacji dziecka do przedszkola, rozpoczęcia przez nie szkoły czy w innym okresie). Trzeba przy tym pamiętać, że liczba części udzielonego w taki sposób urlopu rodzicielskiego jest pomniejszana przez liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego. W praktyce oznacza to, że decydując się na wykorzystanie w późniejszym terminie, np. jednej części urlopu rodzicielskiego udzielonego na dziecko, w przypadku korzystania w przyszłości również z urlopu wychowawczego na to samo dziecko będzie można wykorzystać go już nie w 5 a tylko w 4 częściach.


Oboje rodzice mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego oraz urlopu wychowawczego (w każdym czasie  ograniczeniem jest wymiar danego urlopu, który nie może być przekroczony).


Jeśli mama dziecka jest ubezpieczona z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i pobiera zasiłek macierzyński przez okres 20 tygodni, czyli przez okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, to tata dziecka będący pracownikiem (czyli zatrudnionym na umowę o pracę) może skorzystać z urlopu rodzicielskiego na to dziecko.

 

Przedruk, kopiowanie, skaracanie i wykorzystywanie tekstów (w całości lub ich fragmentów) wymaga pismenej zgody Fundacji


 

Szukaj

Wesprzyj nas!