Opis placówki
A A A

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu

Batorego 15 41-902 Bytom Pokaż na mapie Ostatnia aktualizacja: 23-11-2017
32 786 14 00
www.szpital2.bytom.pl
sekretariat@szpital2.bytom.pl


Opis opracowany na podstawie danych pozyskanych od szpitala w trybie dostępu do informacji publicznej w roku 2016, statystyki medyczne za rok 2015.

Odynatorzy: Anita Olejek (od 2008) -  Kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej (zlokalizowany w bloku 5) oraz Kierownik Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu (zlokalizowany w bloku 5 A) – III stopień referencyjności; Tadeusz Urban (od 2005) Ordynator Oddziału Położnictwa
i Ginekologii (zlokalizowany w bloku 3) – II stopień referencyjności; Helena Sławska (od 2008) -  Kierownik Oddziału Noworodków bl. 5 A – III stopień referencyjności; Małgorzata Koba (od 2017) r. - Kierownik Oddziału Noworodków bl. 3 – I stopień referencyjności. 
Położne Oddziałowe: Barbara Zientarska (od 2017) -  p.o. Położnej Oddziałowej Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej (zlokalizowany
w bloku 5) oraz p.o. Położnej Oddziałowej Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu (zlokalizowany w bloku 5 A) – III stopień referencyjności; Urszula Puzyńska (od 1999) -  Położna Oddziałowa Oddziału Położnictwa i Ginekologii – II stopień referencyjności; Beata Tobor (od 2002) -  p.o. Położnej Oddziałowej Oddziału Noworodków bl. 5 A – III stopień referencyjności; Beata Starostecka (od 2016) -  p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodków bl. 3 – I stopień referencyjności.

Stopień referencyjności oddziału położniczego – III / II

Stopień referencyjności oddziału neonatologicznego – III / I

Szkoła Rodzenia
Szpital prowadzi bezpłatna Szkołę Świadomego Rodzicielstwa, prowadzącą zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dla przyszłych rodziców. Zajęcia prowadzą lekarze ginekolodzy, położne, psycholodzy, psychiatra, fizjoterapeuta, seksuolog, muzykoterapeuta, plastyk, pedagog zdrowia i wiele innych specjalistów z różnych dziedzin. Kontakt do szkoły rodzenia: Dorota Siebiata – Tomczyk – Koordynator Bytomskiej Szkoły Świadomego Rodzicielstwa, Pedagog Zdrowia; tel. (32) 786 15 99 lub 506 488 387, e-mail: sekretariat@szpital2.bytom.pl Więcej informacji na  strona internetowej: www.szpital2.bytom.pl oraz facebook: www.facebook.com/Bytomska-Szkoła-Świadomego-Rodzicielstwa-500348030112102/

Izba Przyjęć
Można obejrzeć oddział położniczy przed porodem, pod pewnymi warunkami: brak objawów infekcji u kobiety i partnera, dostosowanie czasu wizytacji do natężenia i intensywności pracy w oddziale, zgoda pacjentów przebywających na bloku porodowym.
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do szpitala: karta ciąży, dokument tożsamości, dokument potwierdzający ubezpieczenie, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, zalecenia dotyczące okresu okołoporodowego od specjalisty prowadzącego pacjentkę w zakresie innych schorzeń niż położniczych. Dodatkowo niezbędne są wyniki następujących badań: grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), morfologia i badanie moczu z ostatnich 6 tygodni, antygen HBs - HBS Ag - badanie w kierunku WZW B - w ciąży, OWA, WR - odczyn Wassermanna - badanie w kierunku kiły, posiew GBS, badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C), badanie układu krzepnięcia, wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży oraz zaświadczenia od innych lekarzy specjalistów jeśli były przeprowadzane konsultacje np. od okulisty lub kardiologa. Plan porodu jest dołączony do dokumentacji medycznej.
Czynności wykonywane w izbie przyjęć u pacjentek przyjmowanych do porodu:
- u wszystkich: zbieranie wywiadu, badanie ogólne (tj. pomiar ciśnienia, tętna, temperatury, ważenie), badanie wewnętrzne, badanie KTG, badanie USG, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta, pomiar miednicy kostnej;
- w zależności od decyzji personelu:  zakładanie wenflonu, pobranie posiewu z pochwy, pobranie wymazu w kierunku GBS w sytuacji braku wyniku;
- na prośbę pacjentki: lewatywa, golenie krocza.

Warunki i wyposażenie

  • Śląskie Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu (Blok 5 A, III stopień referencyjności)
    W oddzale porodowym znajduje się pięć sal porodowych, dwie sale przedporodowe, sala cięć cesarskich, a także sala intensywnego nadzoru dla pacjentek powikłanych. Wypsażone w nowoczesne fotele z elektomasażem łagodzącym ból porodowy, których intensywność może sobie sama regulować rodząca. W każdej sali porodowej i przedporodowej znajduje się łazienka z pełnym węzłem sanitarnym. Odwiedzający wchodzą na odcinek osobnym wejściem, poprzez śluzę, co zabezpiecza kwestie sanitarno-epidemiologiczne. Dodatkowo sale posiadają odrębny trakt dla osób towarzyszących, co pozwala partnerowi uczestniczyć przez cały czas po porodzie, w warunkach bliskości i intymności, przy jednoczesnym poszanowaniu spokoju innych pacjentek. 
  • Oddział Położnictwa i Ginekologii (Blok 3, II stopień referencyjności)
    Trakt porodowy z dwoma stanowiskami porodowymi przedzielonymi wysoką ścianką.  Wyposażony w drabinki, piłki, worek sako, materace, krzesło porodowe. Obydwa stanowiska przystosowane do porodów rodzinnych.

Poród
Plan porodu omawiany jest zawsze z lekarzami i położnymi w izbie przyjęć oraz w sali porodowej. Zapis KTG w porodzie niskiego ryzyka prowadzony jest przez cały okres porodu, przy użyciu telemetrii. Badania wewnętrzne wykonywane są przez położną co 240 minut, przez lekarza co 120 minut. Rodząca może pić w trakcie porodu wodę mineralną niegazowaną, może też jeść.
Dostępne sposoby łagodzenia bólu:
- niefarmakologiczne: masaż, praca z oddechem, ciepły lub zimny okład, kąpiel lub prysznic, przezskórna stymulacja elektryczna (TENS);
- farmakologiczne: gaz wziewny, petydyna, środki znieczulające.
Wszystkie metody łagodzenia bólu są omawiane z rodzącą. Znieczulenie dolędźwiowe jest dostępne tylko ze wskazań medycznych. Pacjentka nie może się poruszać ze znieczuleniem.
Parcie:
Najczęściej stosowane pozycje w czasie II okresu porodu to parcie na plecach na łóżku porodowym lub w pozycji siedzącej. 

Poród z osobą towarzyszącą
Osoba bliska może przebywać z kobietą przez cały czas trwania porodu. Rodzącej może towarzyszyć więcej niż jedna osoba bliska, także doula. Osoba towarzysząca może przebywać na trakcie porodowym, o ile pozostałe rodzące wyrażą zgodę. Osoba bliska może zostać przez 2 godziny po porodzie, również w oddziale położniczym (w godzinach odwiedzin).

W trakcie planowego cesarskiego cięcia osoba towarzysząca może być obecna za zgodą ordynatora.

Kontakt z dzieckiem
Po porodzie zdrowy noworodek kładziony jest matce na piersi i pozostaje z nią w nieprzerwanym kontakcie przez minimum 2 godziny. Pierwsze karmienie piersią zdrowego noworodka odbywa się nie później niż po około 2 godzinach. W trakcie szycia krocza dziecko w zależności od sytuacji jest lub nie jest zabierane od matki. Osoba bliska może przeciąć pępowinę, jeśli wyrazi takie życzenie. Ocena w skali Apgar po porodzie fizjologicznym jest dokonywana na brzuchu matki przez lekarza neonatologa.
Ważenie i mierzenie zdrowego noworodka po porodzie drogami natury oraz zabiegowym (vacuum, kleszcze) odbywa się w kąciku noworodka w pobliżu matki, najwcześniej po 2 godzinach po narodzinach, osoba towarzysząca może być przy tym obecna. Badanie po cięciu cesarskim  odbywa po 11 do 30 minut po narodzinach. Po zbadaniu przez lekarza, zdrowy noworodek urodzony drogą cesarskiego cięcia wraca na pierś mamy na 5 minut a następnie jest “kangurowany” przez osobę bliską. Pierwsze karmienie piersią zdrowego dziecka po cięciu cesarskim odbywa się w ciągu 2 godzin od urodzenia. Pierwsza kąpiel noworodka odbywa się zawsze w pierwszej dobie życia.

Po porodzie

  • Śląskie Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu (Blok 5 A, III stopień referencyjności) - w oddziale po porodwowym jest do dyspozycji pacjentek jest 12 sal dwuosobowych i 1 sala jednoosobowa, wszystkie z łazienkami.
  • Oddział Położnictwa i Ginekologii (Blok 3, II stopień referencyjności)  - w oddziale po porodoweym jest 5 dwułóżkowych sal bez łazienek

Zdrowe matki przebywają ze zdrowymi dziećmi przez całą dobę, ale mają możliwość oddania dziecka na parę godzin pod opiekę personelu. Jeśli noworodek z powodów zdrowotnych znajduje się osobno od matki może ona być z nim bez ograniczeń, gdy tylko chce. Pobyt na oddziale położniczym trwa średnio 3 dni po porodzie drogami natury, 5 dni po porodzie zabiegowym, 6 dni po cięciu cesarskim.
Nie wszystkie zabiegi pielęgnacyjne są wykonywane w obecności opiekuna. Każda matka jest uczona, jak pielęgnować noworodka. Opiekun najczęściej jest informowany o stanie zdrowia dziecka w czasie obchodu. Matka zawsze jest obecna w trakcie badania lekarskiego i szczepień dziecka. Kobieta otrzymuje poradę laktacyjną na życzenie. Porad laktacyjnych udzielają położne. Noworodki są dokarmiane mlekiem modyfikowanym na prośbę matki i ze wskazań medycznych. Kobieta ma możliwość konsultacji z psychologiem.
Odwiedziny odbywają się dowolnie, o każdej porze w ciągu dnia, w miejscu przystosowanym do wizyt, poza salami matek.

Opłaty
Dobrowolna cegiełka na rzecz szpitala.

Opinie

Warunki lokalowe:
Opieka w czasie porodu:
Opieka po porodzie:
Polecałabym ten szpital:
Ogółem z 29 ocen:


Rodziłaś tu? Oceń ten szpital.

Dane statystyczne

Liczba porodów
 
1459 Cesarskie cięcia
 
65.00%
Nacięcia krocza
 
42.00% Znieczulenie dolarganem
 
-
Znieczulenie zwenątrzoponowe
 
Tak Znieczulenie gazem wziewnym
 
Tak

Komentarze

tinnka
20-09-2017 22:53
Zaloguj się aby wysłać wiadomość.
Rok narodzin dziecka: 2017

Urodziłam na bloku nr 3. Byl to porod przez cesarskie cięcie. Różne opinie słyszałam czytałam. Ja mogę z czystym sumieniem polecić ten oddział. Może warunki nie są najlepsze bo łóżka stare, prysznice tragiczne. Za to opieka na trakcie porodowym, na oddziale położniczym jak i u noworodków jest super. Położne pomocne w każdej chwili. Tak naprawdę to ta opieka jest najważniejsza warunki są jakie są z czasem będą lepsze. Cały personel od lekarzy po salowe jest super.

Mami
08-01-2017 08:30
Zaloguj się aby wysłać wiadomość.
Rok narodzin dziecka: 2017

Stanowczo odradzam,polecam Piekary Śląskie .Super porodówka,sale 2 osobowe ,jedna łazienka na 4 osoby,czysto miło i profesjonalnie :) Na bloku V rodziłam 3 razy,czwarty raz rodzimy w Piekarach

IP
17-11-2016 23:05
Zaloguj się aby wysłać wiadomość.
Rok narodzin dziecka: 2016

Witam. Miałam tę przyjemność rodzić w sposób naturalny w SS nr 2 w Bytomiu. Gorąco polecam tę placówkę gdyż spełniła wszystkie moje oczekiwania dot. porodu i opieki nade mną i dzieckiem. Personel tj. lekarze, położne i pielęgniarki doświadczone osoby, charakteryzujące się b. dużym zaangażowaniem dot. opieki, pozytywnym nastawieniem do pacjenta, nakierowany na pomoc. Moje słowa uznania dla położnych odbierających poród w szczególności Pani Wioletty, która towarzyszyła mi cały czas w okresie bezpośrednio poprzedzającym sam poród tj. masowały mnie, rozmawiała, pomagała na każdym kroku akcji porodowej aż do jej zakończenia, co najważniejsze bez nacięcia krocza co było jej wielką zasługą ( masaż odpowiednie prowadzenie oddechów , parć). Ponadto położne dużą uwagę poświęciły - planowi porodu, każda kwestia została ze mną omówiona i respektowana z uwagą. Polecam tę placówkę z kilku względów: zaangażowania w opiekę nad pacjentem, fachowość, pozytywne nastawienie, przyjazną atmosfera i nieocenioną pomoc. Rodziłam drugie dziecka więc mam porównanie.

Bamboosek
24-12-2015 11:34
Zaloguj się aby wysłać wiadomość.
Rok narodzin dziecka: 2015

Rodzilam w sierpniu 2015 trafiłam na oddział 3 szpitala i więcej nie chciałabym trafić w takie miejsce. Pan Ordynator to bardzo nie przyjemny człowiek, wulgarny, nie delikatny, zero empatii. Wszyscy lekarze chodzą zastraszeni gdy pojawia się on w poblizu. Sposób odnoszenia się do pacjentek pozostawia wiele do życzenia. W trakcie porodu zostałam poinformowana ze poród rodziny kosztuje 100zl, zapytano mnie podczas trwającej akcji gdy mój mąż był przy mnie czy zgadzam się ponieść taka oplate., bo inaczej bedzie musial opuscic sale.Nazywane jest to cegiełka na rzecz szpitala płaci się panu Ordynatorowi przy wpisie. Nikt wcześniej nie wspominał ze poród rodzinny kosztuje zapewniono ze zgodnie z prawem jest on darmowy. Poza tym mąż musiał dwa razy biegać do apteki gdyż oddział nie posiadal podstawowych środków np. czopki rozkurczowe czy podkłady na sali porodowej Musze pochwalić opiekę przy porodzie dla poloznych odbierajacych poród wielka 5 bardzo dziekuje. Natomiast warunki lokalowe jak za króla swieczka brak cieplej wody, obskurny oddział, zepsute twarde lozka. I tylko jedna przyjemna polozna po porodzie. Szpital dla kobiet o nerwach ze stali.

MagdalenaW
04-11-2015 21:47
Zaloguj się aby wysłać wiadomość.
Rok narodzin dziecka: 2015

Wybrałam ten szpital do porodu ponieważ lekarz prowadzący moją ciąże w nim pracuje i chciałam czuć się bezpiecznie. Uważam, że opieka położnych zarówno na porodówce jak i na oddziale już po porodzie jest wzorowa! Położne są dobrze wykwalifikowane, informują na bieżąco o wszystkim. Są pomocne i odwalają kawał dobrej roboty. Lekarze tez przychodzili i dopytywali co i jak. Jeśli chodzi i opiekę na oddziale z dzidziusiem też bez zastrzeżen. Położne co jakiś czas doglądały do pacjentek, pytały o samopoczucie czy czegoś nie potrzeba. Wielki szacunek także dla położnych noworodkowych, które również pomagały przy opiece nad Maluszkiem, pomagały dostawiać do piersi. Nie mogę powiedzieć nic złego na personel na Bloku V. 5 dniowy pobyt na oddziale przeszedł szybko i czułam się na prawdę dobrze prowadzoną pacjentką.

Tosia
22-09-2015 16:07
Zaloguj się aby wysłać wiadomość.
Rok narodzin dziecka: 2015

Chcę powiedzieć że pomimo wielu lat akcji Rodzić po Ludzku prowadzonej przez fundację o tej samej nazwie są jeszcze oddziały, na których pracują lekarze, którym nieobca jest agresja słowna a nawet fizyczna wobec rodzącej pacjentki. Jeszcze gorsze jest to że dotyczy to lekarza, który innych lekarzy rozlicza z ich nieetycznego postępowania i kieruje przed oblicze sądu lekarskiego, a najgorsze jest to że czuje się całkowicie bezkarny i swoich nieludzkich, nieetycznych i nielekarskich zachowań dopuszcza przy osobach trzecich, nawet spoza oddziału....

Malina
09-09-2015 18:28
Zaloguj się aby wysłać wiadomość.
Rok narodzin dziecka: 2015

Zdecydowanie najlepszy szpital!

Ola
02-08-2015 17:48
Zaloguj się aby wysłać wiadomość.
Rok narodzin dziecka: 2015

Pierwszego synka rodziłam na bloku trzecim, uczucia mam raczej mieszane, dużo chyba zależy od tego na jaką zmianę się trafi. Moje największe zastrzeżenie polega na tym, że nikt nie udzielił mi żadnej informacji na temat mojego dziecka przez całą noc po porodzie!!! Urodziłam wieczorem, przez cc w znieczuleniu ogólnym, obudziłam się już na normalnej sali i na każde pytanie o dziecko słyszałam odpowiedź " rano przyjdzie do Pani pediatra i wszystko Pani powie". Nie wiedziałam nawet czy żyje!!! Natomiast w drugiej ciąży trafiłam na porodówkę na bloku piątym w 21 tc, z dużym rozwarciem i uwypuklonym pęcherzem płodowy. Lekarzom udało się uratować ciążę, a to jakie miałam warunki przez cały pobyt w szpitalu i to co zrobiły dla mnie Panie położne jest wręcz niewiarygodne. Leżałam na jednoosobowej sali, Panie Położne były na każde moje zawołanie (łącznie z tym, że przynosiły mi wrzątek), zawsze miłe uśmiechnięte, odpowiadały na każde pytanie i w miarę możliwości oczywiście zawsze chętne żeby ot tak porozmawiać. Po tygodniu wyszłam do domu z utrzymaną ciążą i postanowieniem, że rodzić będę właśnie tam :)

Gabi
06-07-2015 19:04
Zaloguj się aby wysłać wiadomość.
Rok narodzin dziecka: 2012

Absolutnie polecam (blok V) Córeczkę rodziłam w 2012 roku. Na sali porodowej byłam sama, a opiekę położnej miałam nieprzerwanie przez cały poród. Rodziłam siłami natury w 100%, czyli bez jakiegokolwiek znieczulenia. Położna przez całą akcję porodową masowała mi krocze i dzięki temu uniknęłam nacięcia i pęknięcia. Opieka po narodzinach córeczki na wysokim poziomie. Położne chętnie służyły pomocą, Odpowiadały na wszystkie pytania. Dla mnie plusem jest również to, że nie ma odwiedzin na salach poporodowych. Jest do tego wyznaczone miejsce na korytarzu (stoliki, krzesła), a mamusie z dzieciakami na sali mają zapewniony spokój i intymny nastrój :) W tym roku planuję kolejny poród w tym szpitalu. Trzymajcie za nas kciuki :)

Polecam blok V
09-06-2015 20:24
Zaloguj się aby wysłać wiadomość.
Rok narodzin dziecka: 2014

Na oddziale patologii ciąży na bloku V spędziłam równe 2 miesiące. Trafilam do szpitala ponieważ ciąża była zagrożona i groziło mi rozwiązanie w 28 tygodniu. Lekarze zrobili wszystko co mogli i dzięki temu urodziłam w 35 tygodniu. Opieka w szpitalu jest rewelacyjna, lekarze to profesjonaliści wiedza co robią i dzięki nim nie jedno dziecko ocalało i jest dziś na świecie, dowodem tego są choćby podziękowania które dają rodzice i które wisza na ścianie. Drugie tyle jest na oddziale dla wcześniakow. Siostry służą też zawsze pomocą, można z nimi pogadac, posmiac sie, robia kawał dobrej roboty. Wiadomo że czasem człowiek ma gorsze dni i takie niektórym siostra też się zdarzają, ale kto z nas nie ma takich dni??? Więc biorąc poprawkę na to, to naprawdę jest ok. Lekarz zawsze reaguje na to co mówisz, nie ma problemu żeby zrobić badanie czy USG. Jedyne co to warunki lokalowe rzeczywiście nie są najlepsze ale jeżeli zależy ci na profesjonalnej opiece a nie na warunkach lokalowych to trafisz w dobre ręce. Na oddziale wcześniakow to samo, lekarz do twojej dyspozycji, udzieli informacji wytłumaczy. Jedynie na noworodkach tak średnio jest ale z reguły 3 doby i do domu jak jest ok więc spoko. Ja polecam . mnie pomogli bardzo i za to jestem im bardzo wdzięczna. Dziękuje lekarzom w szczególności dr H i siostrom :)

Dodaj opinię

Szukaj

Wesprzyj nas!