Opis placówki
A A A

Arion Med. Sp. z o.o. w Lublinie Zakład Opieki Zdrowotnej w Gostyninie

Kruk 5 09-500 Gostynin Pokaż na mapie Ostatnia aktualizacja: 10-12-2014
24 236 09 05
www.arion-szpitale.pl
gostynin@arion-szpitale.pl


Dane dotyczące oddziału położniczego i neonatologicznego otrzymane od szpitala w roku 2014.
Szpital nie prowadzi statystyk na temat cesarskich cięć, nacięć krocza oraz znieczulenia dolarganem.

Ordynatorzy: położnictwa – Robert Kowacz (od 2014),  neonatologii – Małgorzata Borkowska (od 1996), pielęgniarki oddziałowe: położnictwa – Joanna Lewandowska (od 2004),  neonatologii – Joanna Lewandowska (od 2004).


Stopień referencyjności oddziału położniczego i neonatologicznego - I


Szkoła Rodzenia


Szpital prowadzi bezpłatną szkołę rodzenia. Osoba do kontaktu: Donata Izabela Paćkowska, tel.: 24 236 03 23, e-mail: sekretariat.gostynin@arion.szpitale.pl


Izba Przyjęć


Można obejrzeć oddział położniczy przed porodem. Dokumenty potrzebne przy przyjęciu do szpitala: dowód osobisty, karta ciąży, plan porodu, karty informacyjne, wyniki laboratoryjne. Plan porodu jest dołączony do dokumentacji. Rodząca, przy przyjęciu do szpitala, podpisuje ogólną zgodę na proponowane leczenie oraz zgodę na poszczególne zabiegi: stosowanie gazu wziewnego, wykonanie cięcia cesarskiego. Golenie (jedynie miejsce ewentualnego nacięcia) i lewatywa na prośbę pacjentki.


Warunki i wyposażenie 


Trakt porodowy z 2 stanowiskami przedzielonymi żaluzjami. Do dyspozycji rodzących: worek sako, piłka, wanna. 


Poród 


Wenflon jest zakładany tylko jeśli sytuacja tego wymaga (w trakcie porodu lub po). Plan porodu omawiany jest z położną w sali porodowej. Zapis KTG w porodzie niskiego ryzyka prowadzony jest raz na jakiś czas, na zalecenie lekarza. Badania wewnętrzne wykonywane są co 3 godziny przez lekarza położnika. Można pić ale nie można jeść. Rodzącej podawana jest też kroplówka nawadniająca. Personel zachęca do aktywności.


Dostępne sposoby łagodzenia bólu:


- niefarmakologiczne: ćwiczenia na piłce, immersja wodna, przyjmowanie dogodnych pozycji na piłce sako, masaż okolicy krzyżowo-lędźwiowej;


- farmakologiczne: gaz wziewny, dożylne środki przeciwbólowe


Wszystkie metody łagodzenia bólu są omawiane z rodzącą. Znieczulenie dolędźwiowe nie jest dostępne. 


Parcie:


II okres porodu najczęściej przebiega w pozycji siedzącej. Personel, z własnej inicjatywy i gdy wymaga tego sytuacja, informuje rodzącą o przebiegu porodu i stosowanych środkach i zabiegach. Obecność studentów tylko za zgodą rodzącej. Życzenia rodzącej (dotyczące ochrony krocza, parcia w wybranej pozycji etc.) są uwzględniane gdy sytuacja na to pozwala.


Poród z osobą towarzyszącą


Możliwy poród z osobą towarzyszącą. Rodzącej i jej partnerowi może towarzyszyć doula. Osoba towarzysząca może zostać ile chce, również w oddziale położniczym. W trakcie cesarskiego cięcia osoba towarzysząca może być obecna ale nie bezpośrednio w sali cięcia cesarskiego oraz może kangurować dziecko po porodzie. Przystawienie dziecka do piersi po cesarskim cięciu jest możliwe po co najmniej 2 godzinach obserwacji pacjentki w bloku operacyjnym.


Kontakt z dzieckiem 


Po porodzie zdrowy noworodek kładziony jest matce na piersi. Szpital deklaruje, że nieprzerwany kontakt matki z dzieckiem trwa od 5 do 30 minut, chociaż dziecko jest zabierane od matki w trakcie szycia krocza, a mierzenie i ważenie dziecka odbywa się po 5-10 minutach od narodzin, w kąciku noworodka w pobliżu matki. Pierwsze karmienie odbywa się jeszcze w sali porodowej. Ocena Apgar dokonywana jest w sali porodowej przez lekarza neonatologa. Ojciec może przeciąć pępowinę. Osoba towarzysząca może być obecna przy ważeniu i mierzeniu noworodka. Pierwsza kąpiel w 2 dobie od porodu.


Po porodzie


Można obejrzeć oddział neonatologiczny przed porodem. Oddział pracuje w systemie rooming –in. W oddziale jest 12 łóżek dla matek z dziećmi. 1 w.c. przypada na 4 łóżka. 1 prysznic przypada na 12 łóżek. Matki przebywają ze zdrowymi dziećmi przez całą dobę. Jeśli dziecko z powodów zdrowotnych znajduje się osobno, to matka może być z nim bez ograniczeń, gdy tylko chce. Pobyt w oddziale trwa średnio 3 dni po porodzie drogami natury i po porodzie zabiegowym, 5 dni po cesarskim cięciu. Na prośbę kobiety jest możliwy szybszy wypis ze szpitala. Matka uczona jest pielęgnacji dziecka, a wszystkie zabiegi pielęgnacyjne odbywają się w jej obecności. Personel z własnej inicjatywy informuje o stanie zdrowia dziecka. Matka (lub ojciec) mogą być obecne w trakcie badania lekarskiego i szczepień dziecka. Matki uczone są jak karmić piersią. Mogą też skorzystać z porad laktacyjnych udzielanych przez lekarza. Noworodki są dokarmiane sztucznym mlekiem na prośbę matki. Odwiedziny od rana do 22, w sali w której leży matka.


Opłaty


Nie ma opłat.

Opinie

Warunki lokalowe:
Opieka w czasie porodu:
Opieka po porodzie:
Polecałabym ten szpital:
Ogółem z 1 ocen:


Rodziłaś tu? Oceń ten szpital.

Dane statystyczne

Liczba porodów
 
233 Cesarskie cięcia
 
-
Nacięcia krocza
 
- Znieczulenie dolarganem
 
-
Znieczulenie zwenątrzoponowe
 
Nie Znieczulenie gazem wziewnym
 
Tak

Komentarze

katarzyna_fff
30-11-2012 09:35
Zaloguj się aby wysłać wiadomość.
Rok narodzin dziecka: 2012

Rodziłam w tym szpitalu 3 lata temu. Nie polecam!

Dodaj opinię

Szukaj

Wesprzyj nas!