A A A

Kalendarz badań kontrolnych

Kalendarz badań kontrolnych, świadczeń profilaktycznych i badań diagnostycznych w ciąży fizjologicznej wg standardu organizacji opieki okołoporodowej

Jeżeli stwierdzono u Ciebie nieprawidłowości w przebiegu ciąży, powinnaś zostać skierowana na konsultację do specjalisty ginekologa-położnika i na odpowiednie badania.

Poniżej przedstawiamy pokrótce, jak, wg tego dokumentu, powinna wyglądać opieka w ciąży.

Podczas każdej wizycie kontrolnej powinnaś mieć zmierzone ciśnienie i zostać zważona. Osoba prowadząca ciążę powinna także na każdej wizycie zachęcać Cię i wspierać w zdrowym stylu życia. Regularne wizyty kontrolne są bardzo ważne – podczas nich lekarz lub położna oceniają, czy ciąża rozwija się prawidłowo .

Do 10 tyg. ciąży lub w chwili pierwszego zgłoszenia się do lekarza lub położnej:

 • w trakcie pierwszej wizyty, osoba prowadząca ciążę (lekarz lub położna) przeprowadzi z Tobą wywiad na temat stanu Twojego zdrowia i samopoczucia, a także zbierze dane dotyczące Twojego stylu życia i nawyków żywieniowych w tym spożywania alkoholu i innych używek. Określony zostanie Twój wskaźnik BMI (stosunek wzrostu do masy ciała), a także będziesz miała badanie gruczołów sutkowych i pomiar ciśnienia. Zostaniesz przebadana ginekologicznie. Powinnaś także otrzymać informację o możliwości wykonania badań w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie. Jeśli prowadzisz ciążę u położnej, powinnaś również odbyć konsultację u ginekologa.
 • powinnaś otrzymać skierowanie na następujące badania:
  • grupa krwi i Rh. (o ile nie posiadasz odpowiednio udokumentowanego badania grupy krwi),
  • przeciwciała odpornościowe,
  • morfologia krwi,
  • badanie ogólne moczu,
  • badanie cytologiczne (o ile nie było wykonywane w ciągu ostatnich 6 miesięcy),
  • badanie stężenia glukozy we krwi na czczo,
  • VDRL,
  • badanie HIV i HCV,
  • badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM) i różyczki,
  • oznaczenia TSH,
  • a także zalecenie, abyś odbyła kontrolę u stomatologa.

11-14 tydzień ciąży:

 • wizyta kontrolna u lekarza lub położnej, oprócz standardowych procedur osoba prowadząca ciąże powinna dokonać oceny ryzyka i nasilenia objawów depresji,
 • powinnaś otrzymać skierowania na następujące badania:
  • badanie ultrasonograficzne zgodne z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP).

15-20 tydzień ciąży:

 • wizyta kontrolna u lekarza lub położnej,
 • powinnaś otrzymać skierowania na następujące badania:
  • morfologia krwi,
  • badanie ogólne moczu.

18-22 tydzień ciąży:

 • powinnaś otrzymać skierowania na następujące badania:
  • badanie ultrasonograficzne zgodne z rekomendacjami PTGiP.

21-26 tydzień ciąży:

 • wizyta kontrolna u lekarza lub położnej – osoba sprawująca opiekę powinna skierować Cię do położnej podstawowej opieki zdrowotnej w celu rozpoczęcia edukacji przedporodowej, a także do szkoły rodzenia. Jeśli prowadzisz ciążę u położnej, powinnaś również odbyć konsultację u ginekologa (24-26 tydzień),
 • powinnaś otrzymać skierowania na następujące badania:
  • morfologia krwi,
  • badanie ogólne moczu,
  • przeciwciała anty-Rh u kobiet z Rh (-),
  • badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami PTGiP,
  • w przypadku wskazań – podanie immunoglobuliny anty-D (28–30 tydzień ciąży),
  • u kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze – badanie w kierunku toksoplazmozy.

27-32 tydzień ciąży:

 • wizyta kontrolna u lekarza lub położnej,
 • powinnaś otrzymać skierowania na następujące badania:
  • morfologia krwi,
  • badanie ogólne moczu,
  • przeciwciała odpornościowe,
  • badanie ultrasonograficzne,
  • w przypadku występowania wskazań – podanie globuliny anty-D (28-30 tydz. ciąży).

33-37 tydzień ciąży:

 • wizyta kontrolna u lekarza lub położnej; oprócz standardowych procedur osoba prowadząca ciąże ocenia czynności serca płodu i jego ruchy (od tego momentu będzie to stała procedura podczas kolejnych wizyt), będziesz miała zmierzone wymiary miednicy, a także po raz drugi powinna zostać przeprowadzona ocena ryzyka i nasilenia objawów depresji,
 • powinnaś otrzymać skierowanie na badania:
  • morfologia krwi,
  • badanie ogólne moczu,
  • antygen HBs,
  • badanie w kierunku HIV,
  • posiew z przedsionka pochwy i okolic odbytu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących,
  • w grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia: VDRL, HCV.

38-39 tydzień ciąży:

 • wizyta kontrolna u lekarza lub położnej; jeśli prowadzisz ciążę u położnej, powinnaś również dodatkowo odbyć konsultację u ginekologa,
 • Powinnaś otrzymać skierowanie na badania:
  • badanie ogólne moczu,
  • morfologia krwi.

Po 40 tyg. ciąży

Przy prawidłowym wyniku KTG i USG oraz przy prawidłowym odczuwaniu ruchów płodu – kolejne badanie obywa się po 7 dniach, z ponownym KTG i USG. W trakcie tej wizyty należy ustalić datę hospitalizacji, tak aby poród miał miejsce przed końcem 42. tygodnia. W przypadku odstępstw od normy – ustalasz z osobą prowadzącą ciążę indywidulany tok postępowania.

 

 

 

Dowiedz się, co powinien zawierać plan porodu!

 
 

 

 

Szukaj

Wesprzyj nas!