A A A

Opieka położnej podstawowej opieki zdrowotnej w ciąży i po porodzie

Położna podstawowej opieki zdrowotnej sprawuje opiekę nad kobietami na każdym etapie ich życia. Najczęściej jednak szukamy z nią kontaktu, będąc w ciąży i po porodzie. Położna o tej specjalności przygotowana jest nie tylko do otoczenia opieką kobiety oczekującej dziecka (także w ciąży wysokiego ryzyka), ale także wspierania mamy po porodzie i pomocy przy noworodku.

NFZ opłaca opiekę położnej od 21. tygodnia ciąży. Położna pomoże Ci rozpoznać Twoje potrzeby i zgodnie z nimi ustalić plan edukacji oraz plan porodu. Warto rozważyć taką możliwość – możesz indywidualnie przygotować się do narodzin, co jest szczególnie ważne w wypadku kobiet, którym z różnych powodów trudno uczestniczyć w zajęciach szkoły rodzenia. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest to, że ta sama osoba będzie sprawowała pieczę nad tobą i maluchem już po porodzie przez 6 tygodni połogu. Dobrze jest mieć wtedy kogoś zaufanego, do kogo można zwrócić się po poradę. Oczywiście ważne jest, żebyś akceptowała swoją położną i miała do niej zaufanie. Dlatego warto zorientować się, do jakiej położnej jesteś zdeklarowana w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – często kobiety nie pamiętają, do kogo składały deklarację.

Możesz wybrać dowolną położną mającą kontrakt z NFZ (wtedy jej opieka nic Cię nie kosztuje) albo położną pracującą prywatnie – jednak w tym wypadku musisz liczyć się z kosztami. Nie musisz deklarować się do położnej pracującej w tej samej przychodni, co Twój lekarz rodzinny, masz też prawo przenieść swoją deklarację do wybranej osoby – bezpłatnie i dwukrotnie w ciągu roku. Jeśli więc zależy Ci na współpracy z konkretną osobą, zwróć się bezpośrednio do niej i dowiedz się, czy jest gotowa cię odwiedzić.

Obowiązek powiadomienia wybranej przez Ciebie położnej podstawowej opieki zdrowotnej spoczywa na szpitalu, w którym urodziłaś dziecko.

Położna powinna odbyć nie mniej niż 4 wizyty (pierwsza wizyta powinna mieć miejsce nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania przez położną zgłoszenia urodzenia dziecka), zgodnie z indywidualnymi potrzebami Twoimi i dziecka.

Opieka położnej rodzinnej jest przywilejem, a nie obowiązkiem, więc jeśli nie chcesz z niej korzystać, to masz takie prawo.

Położna przed przyjściem do Ciebie powinna się skontaktować i umówić na konkretny termin wizyty. Wiadomo przecież, że nie musisz być w gotowości przez cały dzień. Podczas odwiedzin po porodzie położna skontroluje przebieg połogu, czyli sprawdzi, jak obkurcza się macica i jak wyglądają odchody połogowe oraz czy obrażenia krocza (jeśli je miałaś) goją się prawidłowo.

Po kilku dniach może też usunąć szwy po pęknięciu lub nacięciu,a także szwy po cięciu cesarskim (w zakresie swoich kompetencji). Położna wesprze Cię także w razie kłopotów z karmieniem, na przykład pomoże prawidłowo przystawić malucha do piersi, sprawdzi mechanizm ssania i doradzi, co zrobić, żeby uniknąć zastoju pokarmu. Możesz też liczyć na badanie dziecka – szczególną uwagę położna zwraca na objawy związane z przechodzeniem okresu adaptacyjnego, na przykład na objawy żółtaczki noworodków i gojenie się pępka. Możesz ją też poprosić, żeby pokazała Ci jak kąpać i pielegnować dziecko. 

Podczas wizty połozna udziela także inforamcji bliskiej Ci osobie na temat zmian fizycznych i reakcji emocjonalnych zachodzących w połogu i przygotowuje do udzielenia Ci pomocy i wsparcia, a także wskazuje instytucje w których w razie potrzeby, osoba bliska może znależć pomoc.

W razie potrzeby położna powie Ci, do jakiego specjalisty masz się zwrócić po konsultację, pomoże też znaleźć kontakt do instytucji, która mogłaby Cię wspomóc, jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach opieki finansowanej przez NFZ położna opiekuje się matką i dzieckiem przez 6 tygodni od porodu.

Współpraca z położną podstawowej opiek zdrowotnej może być naprawdę dużym wsparciem w ciąży i po porodzie, postaraj się więc zawczasu znaleźć osobę, której opieka zapewni Ci komfort psychiczny.

 Przedruk, kopiowanie, skaracanie i wykorzystywanie tekstów (w całości lub ich fragmentów) wymaga pismenej zgody Fundacji

Szukaj

Wesprzyj nas!